Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Thực hiện thông báo số 68/TB-STNMT ngày 13/4/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện thí điểm mô hình thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, Ngày 15/4/2024, các điểm gồm 45 trường học, 09 siêu thị, 02 trung tâm thương mại, 05 điểm chợ và 77 nhà hàng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn đồng loạt ra quân, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Hình ảnh ra quân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Trong 01 tháng thí điểm, từ ngày 15/4/2024 đến 15/5/2024, các trường học trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã nghiêm túc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo đúng sổ tay, tài liệu và hướng dẫn trong buổi tập huấn. Nhà trường đã sử dụng hiệu quả ngôi nhà xanh được cung cấp để thu gom các chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế, bên cạnh đó, nhà trường tích cực tuyên truyền cho các em học sinh biết cách phân loại chất thải rắn sinh hoạt qua nhiều hình thức như treo băng zôn, áp phích, bật loa phát thanh, hướng dẫn trực quan trong các buổi sinh hoat, buổi học ngoại khóa.

Hình ảnh hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các trường học

Phường Vĩnh Trại là phường đầu tiên trong thành phố được lựa chọn thực hiện thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, người dân đã tích cực hưởng ứng hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Bên cạnh việc người dân được cán bộ môi trường tập huấn và hướng dẫn, các khối trưởng, tổ trưởng, các hội phụ nữ cùng với sự chỉ đạo của Phường cũng tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến đến các hộ gia đình nhằm đạt hiệu quả phân loại chất thải rắn sinh hoạt cao

Trong tuần đầu của tháng thí điểm người dân còn lúng túng trong việc phân loại các loại chất thải, nhầm lẫn bỏ chất thải vào bao bì chứa. Trong các tuần tiếp theo, người dân đã bắt đầu quen dần và hầu hết đã thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo đúng quy định.

Hình ảnh kiểm tra hộ dân phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Đối với siêu thị, điểm chợ, trung tâm thương mại, nhà hàng đã có ý thức và thực hiện tương đối đúng với các nội dung được tuyên truyền và hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Các đơn vị, chủ cơ sở kinh doanh đã thực hiện tuyên truyền đến các nhân viên thực hiện phân loại chất thải. Đồng thời các đơn vị, chủ cơ sở kinh doanh đã dán áp phích tại nhà bếp nhằm mục đích để nhân viên thực hiện phân loại chất thải.

Hình ảnh phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các nhà hàng trên địa bàn thành phố

Luôn đồng hành cùng với các điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt, Công ty TNHH Huy Hoàng đã bố trí các xe, thùng đựng rác đúng màu, đúng nơi quy định thực hiện thu gom chất thải đã được phân loại.

Kết thúc tháng thí điểm, các trường học, siêu thị, trung tâm thương mại, điểm chợ, nhà hàng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để hướng tới chậm nhất 31/12/2024, toàn thể thành phố Lạng Sơn phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo đúng quy định pháp luật.


Nguồn:langson.gov.vn Sao chép liên kết