Đường dây nóng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

I. Đường dây nóng của Sở

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi, trách nhiệm giải quyết. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn thông báo số điện thoại đường dây nóng, hòm thư điện tử và trang thông tin điện tử của Sở để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

1. Số điện thoại, hòm thư điện tử, trang thông tin điện tử tiếp nhận thông tin:

1.1. Ông Triệu Đức Minh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

- Điện thoại di động: 0989.506.333

- Hòm thư tiếp nhận thông tin: tdminh@langson.gov.vn

1.2. Ông Nguyễn Duy Nam - Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

- Điện thoại cố định: 02053.808.898.

- Điện thoại di động: 0374.673.219.

- Hòm thư tiếp nhận thông tin: ndnam@langson.gov.vn

1.3. Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ truy cập: https://tnmt.langson.gov.vn vào mục tiếp nhận và phản hồi ý kiến người dân và doanh nghiệp.

2. Thời gian tiếp nhận thông tin: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

3. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận:

- Các vướng mắc khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường; Hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện, thực hiện không đúng quy định, hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa công sở của công chức, viên chức công tác trong Sở Tài nguyên và Môi trường; Bộ phận một cửa của Sở làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Những quy định của pháp luật, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tài Nguyên và Môi trường không phù hợp với văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Tiếp nhận các thông tin về hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh.

4. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị:

- Phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân được thể hiện dưới dạng tin nhắn văn bản, chữ tiếng Việt (có dấu) hoặc gọi điện thoại trực tiếp đối với phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng hay dạng văn bản tiếng Việt đối với việc gửi phản ánh đến hòm thư điện tử và trang thông tin điện tử của Sở.

- Nội dung phản ánh, kiến nghị phải rõ ràng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị phải cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

- Tổ chức, cá nhân có thông tin phản ánh, kiến nghị sẽ được giữ bí mật về họ và tên, số điện thoại, nội dung phản ánh (nếu có yêu cầu phù hợp với quy định pháp luật) và phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của các thông tin.

 

II. Đường dây nóng về xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; Công văn số 1098/BTNMT-TCMT ngày 04/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 907/VP-KT ngày 08/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về triển khai Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 110/TB-STNMT ngày 06/6/2022 thông báo số điện thoại và thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

1. Số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ông: Nguyễn Hữu Trực - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Số điện thoại: 0888.616.928;  

- Địa chỉ thư điện tử: duongdaynongtnmt@langson.gov.vn.

2. Số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng của Cơ quan chuyên môn bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

- Số điện thoại cơ quan: 02053.732.732;  

- Trang thông tin điện tử truy cập: https://tnmt.langson.gov.vn vào mục tiếp nhận và phản hồi ý kiến người dân và doanh nghiệp.

3. Số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng của cán bộ tổ chức vận hành hệ thống đường dây nóng cấp tỉnh

- Ông: Nguyễn Khắc Anh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Số điện thoại di động: 0888.916.928;  

- Địa chỉ thư điện tử: duongdaynongbvmt@langson.gov.vn.

4. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận để xử lý, phản hồi

- Các vấn đề ô nhiễm môi trường diễn ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Nội dung thông tin tiếp nhận thông qua đường dây nóng: Thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị:  Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử. Tên tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi gây ô nhiễm môi trường (nếu xác định được). Thời gian xảy ra hoặc phát hiện vụ việc. Địa điểm, vị trí của vụ việc. Mô tả loại hình ô nhiễm (nước thải, khí thải, chất thải rắn, ...); tính chất, mức độ vụ việc (xảy ra tức thời, đột xuất hay thường xuyên, liên tục); phạm vi, mức độ ô nhiễm hoặc thông tin về biến đổi hiện trạng chất lượng môi trường có khả năng do hành vi xả chất thải gây ra; những bằng chứng kèm theo: ảnh, video, bản ghi âm, tài liệu, hồ sơ liên quan và các thông tin khác (nếu có);

- Từ chối tiếp nhận thông tin trong trường hợp nội dung phản ánh, kiến nghị không rõ ràng (không thể xác định được vụ việc cụ thể, địa điểm xảy ra). Không áp dụng đối với việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trong lĩnh vực môi trường.