Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng Đăng ký đất đai triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024

Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Chương trình công tác năm 2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai, ngày 01/02/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; cùng dự có đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; Văn phòng Đăng ký đất đai có đầy đủ các đồng chí lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc và lãnh đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai; thảo luận phân tích các tồn tại, hạn chế, cũng như những khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghiệm trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, chức năng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Trong năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chủ động đề xuất, tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường các biện pháp thiết thực, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là đã tham mưu cho Sở hoàn thành tốt 02 nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao, trong đó 01 nhiệm vụ được tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc và 01 nhiệm vụ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều Giám đốc Sở ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đơn vị đã đạt được năm 2023 và yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2024.

Tại Hội nghị các đại biểu tham dự cũng đã thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của đơn vị; Hội nghị cũng thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa các Phòng chuyên môn và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch được giao với mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

                                            Tác giả: Văn phòng Đăng ký đất đai.


Tác giả: Sở Tài nguyên và Môi trường