Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

bando.jpg
n97s8n-gwt7be.jpg
botainguyen-ukikgd.jpg

Chien-luoc (1)-2eidf2-1xkduj-ab8ofn.png

cong.png

pakn_tinh.jpg

chuyendoiso.jpg

dvc.jpg congdl.jpg

pakn-7ld477.jpg

hddvc.jpg

hdcongdl.jpg

duong-day-nong.jpg

 

 

tuyendung2.jpg

hoidap-uy02kx.png

DGTDMT.jpg

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập