Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin mới

Bản đồ hành chính

TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI

TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

VIỄN THÁM

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thanh tra, kiểm tra

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tài nguyên nước

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Góp ý dự thảo Góp ý dự thảo

Tên dự thảo Lựa chọn

Ngày bắt đầu: 31/05/2024

Ngày hết hạn: 30/06/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 31/05/2024

Ngày hết hạn: 30/06/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 31/05/2024

Ngày hết hạn: 30/06/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/07/2024

Ngày hết hạn: 02/08/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Thông báo

Thông tin tổng hợp

Thông tin tuyên truyền

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm qua : 241
Trong tháng : 5.500
Tháng trước : 10.271
Năm 2024 : 66.052
Tất cả : 66.134

ĐA PHƯƠNG TIỆN ĐA PHƯƠNG TIỆN