Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Thông báo kết luận họp giao ban công tác tháng 01 năm 2024, kế hoạch công tác tháng 02 năm 2024
Số hiệu Số 15/TB-STNMT Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo Người ký Hoàng Văn Tôn
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---