Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, ngay từ đầu năm, Văn phòng Đăng ký đất đai đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 06/KH-VPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 để tổ chức, triển khai kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 đối với các phòng, chi nhánh trực thuộc.

Theo đó, ngày 28 tháng 3 năm 2024, Đoàn kiểm tra của Văn phòng Đăng ký đất đai đã có buổi làm việc với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn (gọi tắt là Chi nhánh) để kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và tình hình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ 03 tháng đầu năm 2024 của Chi nhánh. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, trưởng đoàn kiểm tra; các thành viên đoàn kiểm tra gồm đại diện các Phòng chuyên môn của Văn phòng Đăng ký đất đai; Chi nhánh huyện Bắc Sơn gồm toàn thể lãnh đạo, viên chức, người lao động; mời dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Minh Tùng Phó Trưởng phòng, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Sơn.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo của Chi nhánh Bắc Sơn về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 03 tháng đầu năm 2024; tiếp thu và trao đổi về các khó khăn, vướng mắc và các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của viên chức, người lao động Chi nhánh; cũng tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Minh Tùng Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cũng có ý kiến thông tin về tình hình, kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan giữa Chi nhánh và Phòng Tài nguyên và Môi trường trong tham mưu thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện thời gian vừa qua.

(Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 03 tháng đầu năm 2024 tại Chi nhánh huyện Bắc Sơn)

 

Các thành viên đoàn kiểm tra, gồm đại diện các phòng chuyên môn của Văn phòng Đăng ký đất đai  cũng đã thu thập, nghiên cứu và kiểm tra, xem xét thực tế hồ sơ, tài liệu liên quan về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh. Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai yêu cầu:

Lãnh đạo Chi nhánh thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường, của Văn phòng Đăng ký đất đai về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ; nghiêm túc tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các công việc, nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ chính trị đã được giao chỉ tiêu cụ thể năm 2024; các đồng chí lãnh đạo chi nhánh tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, giám sát, đồng thời hướng dẫn viên chức, người lao động thực hiện tốt các công việc, nhiệm vụ chuyên môn được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ; nghiêm chỉnh chấp hành kỷ cương hành chính, thời gian, giờ giấc làm việc theo quy định, xử lý, đề xuất xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm.

(Kế hoạch số 06/KH-VPĐKĐĐ ngày 02/02/2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Về kết quả kiểm tra, nội dung trao đổi của Đoàn kiểm tra đối với những ý kiến về khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của Chi nhánh sẽ được Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo cụ thể bằng văn bản sau khi Đoàn kiểm tra xem xét, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu đã được cung cấp. Các thành viên đoàn kiểm tra trên cơ sở xem xét, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu Chi nhánh cung cấp và các quy định liên quan có trách nhiệm đánh giá, nêu ý kiến về kết quả kiểm tra, cũng như các kiến nghị, đề nghị cụ thể bằng phiếu ghi ý kiến gửi về đồng chí thư ký đoàn kiểm tra để tổng hợp chung, tham mưu văn bản thông báo kết quả kiểm tra trên tình thần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện các nhiệm vụ để chi nhánh kịp thời nhận diện, khắc phục, rút kinh nghiệm, đồng thời kiến nghị, đề ra giải pháp tháo gỡ tối đa các khó khăn, vướng mắc, nhằm thực hiện hiệu của chức năng, nhiệm vụ Chi nhánh được giao.

Tác giả: Tạ Quốc Vinh, Văn phòng Đăng ký đất đai.