Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất tái định cư Huyện đội tại khu Lao Động, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu Số 141/TTr-TCKH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 18/10/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---