Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khu đất Tinh Dầu, khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
Số hiệu Số 2073/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/12/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---