Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với Công ty Cổ phần Giao thông I Lạng Sơn tại số 72 đường Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu Số 1873/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 22/11/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---