Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với Công ty cổ phần Thủy điện Khánh Khê
Số hiệu Số 1859/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 21/11/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---