Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Quyết định phê duyệt chỉ định thầu thực hiện gói thầu Tư vấn xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quang Thành thuê đất để sử dụng vào mục đích đất trồng cây lâu năm
Số hiệu Sô 209/QĐ-STNMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/08/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm dcface4562f2edd5b7aa1420ae85332a209.pdf
Mô tả ---