Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Thông báo về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu Số 237/TB-STNMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm e29dc98518977c2e529389a02080a709237_0.pdf
Mô tả ---