Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất tại khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Số hiệu Số 807/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 10/05/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---