Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Quy chế đấu giá
Số hiệu Số 36/QC-ĐGHDVH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/05/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---