Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Quyết định phê duyệt chỉ định thầu gói thầu:Tư vấn xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quang Thành thuê đất để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp khác
Số hiệu Số 247/QĐ-STNMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/08/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 2312a7c5daea39b248dc658cbf78e6b7247.pdf
Mô tả ---