Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Số hiệu 15/VBHN-BTNMT Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 24/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Lê Minh Ngân
File đính kèm Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTNMT
Mô tả ---