Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
Số hiệu 03/2024/TT-BTNMT Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông tư Người ký Lê Công Thành
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---