Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Luật Đất đai số 31/2024/QH15
Số hiệu 31/2024/QH15 Cơ quan ban hành Quốc hội
Phạm vi --- Ngày ban hành 18/01/2024
Ngày hiệu lực 01/01/2025 Trạng thái Chưa có hiệu lực
Loại văn bản Luật Người ký Vương Đình Huệ
File đính kèm ---
Mô tả

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ năm ngày 18 tháng 01 năm 2024.