Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Dự thảo Quyết định và Quy định của UBND tỉnh về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: UBND tỉnh Lạng Sơn

Ngày bắt đầu: 31/05/2024

Ngày kết thúc: 30/06/2024

Số lượt xem: 25

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu