Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Về việc tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Đại dương thế giới năm 2024
Số hiệu 178/TTTT-TTDV Cơ quan ban hành Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký Vũ Minh Lý
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---