Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Về việc thông báo danh mục văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2024 (lần 1)
Số hiệu 1469/STNMT-VP Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Triệu Đức Minh
File đính kèm Thông báo , Danh mục
Mô tả ---