Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Về việc đôn đốc lập hồ sơ đề án đóng cửa mỏ bauxit Cốc Hương, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng (lần 2)
Số hiệu 1788/STNMT-NKS Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/07/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký Nguyễn Hữu Trực
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---