Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản V/v thông báo danh mục văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (lần 1)
Số hiệu Số 382/STNMT-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 24/02/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---