Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán độc lập thuộc dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 46 xã thuộc 3 huyện Hữu Lũng, Lộc Bình và Đình Lập tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu Số 360/TB-STNMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/12/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---