Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra công tác thống kê đất đai năm 2022 huyện Chi Lăng
Số hiệu Só 23/TB-STNMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/01/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---