Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO Kết luận họp giao ban công tác tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12 năm 2022
Số hiệu Số 319/TB-STNMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/12/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---