Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km 3+700 đến Km 18) thuộc địa bàn huyện Lộc Bình (Đất trồng lúa)
Số hiệu Số 1873/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 22/11/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---