Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Nhà Văn hóa xã Lương Năng, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu Số 160/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/02/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---