Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 1 tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc Dự án Tổng điều tra đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu Số 101/QĐ-STNMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/04/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---