Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung khoản 2.1 Điều 1 Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt giá đất cụ thể dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu Số 1874/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 22/11/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---