Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nút giao thông số 7A, Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn
Số hiệu Số 1733/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/11/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---