Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; bảo đảm an sinh xã hội và p
Số hiệu Số 1674/QĐ-UBND Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 21/10/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quyết định Người ký ---
File đính kèm 26ed3bed278ef4e6a8ede5f98868967610.2022._20Quyet_20dinh_20UBND_20phe_20duyet_20gia_20dat_20duong_2030A_20Dinh_20Lap.pdf
Mô tả ---