Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản V/v đề nghị đăng tải Quyết định số 355/2022/QĐ- ĐGNAP ngày 29/7/2022 của Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú về việc đính chính Quy chế cuộc đấu giá Tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụng khu đất Tinh dầu khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn,
Số hiệu Số 305/TTTNMT-PTQĐ Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/08/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---