Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Thông báo và Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê Lô đất C.C.1. tại khu tái định định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn,
Số hiệu Thông báo số 18/TB-ĐGHDVH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 09/03/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---