Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất và đấu giá quyền sử dụng khu đất Tinh dầu , khối 3 phường Vình Tại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Số hiệu Số 202/TB- TTTNMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/05/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---