Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản V/v đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024 (lần 3) lên Trang thông tin điện tử của tỉnh
Số hiệu Số 2408/STNMT-KHTC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 20/10/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---