Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản V/v đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024 (lần 4) lên Trang thông tin điện tử của tỉnh
Số hiệu Số 2354/STNMT-KHTC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/10/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 284140372b3dae5c19096e9e6df9659fB_E1_BA_A3ng_20gi_C3_A1_20huy_E1_BB_87n_20CHi_20L_C4_82ng_202354.pdf
Mô tả ---