Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Tờ trình về nghị phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho Công ty Cổ phần Giao thông I Lạng Sơn tại 72 đường Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu Số 472/TTr-STNMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/10/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 15507ebd5e9abe5e8987d27160a8c092472_0.pdf
Mô tả ---