Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạ
Số hiệu Số 27/2023/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 21/12/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 067eee9f30453c71c1382a4667a7cd2c27.pdf
Mô tả ---