Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Bảng giá đất tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 36/2021/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 23/12/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---