Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 564/TB-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/09/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm a40ad2af8ea0376397592e38f74c31b0564-TB-UBND.signed.pdf
Mô tả ---