Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Thông báo V/v mời báo giá dịch vụ thuê phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai đối với địa bàn thành phố Lạng Sơn và các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Bình Gia (địa bàn thực hiện dự án VILG)
Số hiệu 41/TB-STNMT Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Ngọc Thiều
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---