Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Thông báo Kết quả xem xét hồ sơ xin thuê đất của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Trạm bơm nước Bản Thẩu; Trạm xử lý nước thôn Nà Lầu)
Số hiệu 171/TB-STNMT Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 27/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo Người ký Chu Văn Thạch
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---