Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu Số 98/TB-VPĐKĐĐ Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo Người ký Nguyễn Đại Dương
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---