Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản Thông báo Chức danh và giới thiệu chữ ký Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu Số 11/TB-STNMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Hữu Trực
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---