Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Dự thảo Quyết định và Quy định của UBND tỉnh về giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: UBND tỉnh Lạng Sơn

Ngày bắt đầu: 31/05/2024

Ngày kết thúc: 30/06/2024

Số lượt xem: 23

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu