Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kê khai đăng ký đất đai lần đầu: Chi Lăng về đích sớm

 - Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kê khai đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) lần đầu, thời gian qua, huyện Chi Lăng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Đến nay, Chi Lăng là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện ĐKĐĐ lần đầu vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện thẩm định hồ sơ ĐKĐĐ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân

Ngày 8/2/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn 121 về tăng cường thực hiện ĐKĐĐ lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu trong năm 2023, các huyện phải phấn đấu thực hiện ĐKĐĐ lần đầu đạt tối thiểu 50% số thửa đất chưa được kê khai theo Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh về ĐKĐĐ lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý.

Ông Hoàng Minh Dũng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Chi Lăng cho biết: Theo kế hoạch của UBND tỉnh, huyện Chi Lăng được giao thực hiện ĐKĐĐ lần đầu 12.000 thửa đất. Để thực hiện, phòng đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát và triển khai thực hiện kê khai ĐKĐĐ lần đầu trên địa bàn.

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, kê khai ĐKĐĐ là nghĩa vụ bắt buộc của người sử dụng đất. Qua công tác ĐKĐĐ, phòng chức năng ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, quyền quản lý với thửa đất do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng vào hồ sơ địa chính để cập nhật, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu địa chính. Qua đó, góp phần giúp Nhà nước thực hiện tốt công tác quản lý đất đai gắn với khai thác hiệu quả quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, UBND huyện đã phân rõ trách nhiệm của các phòng, ban liên quan; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị trấn; chi tiết hóa các bước thực hiện ĐKĐĐ lần đầu... Cùng đó, huyện thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các xã, thị trấn định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện, nêu rõ vướng mắc, từ đó có hướng tháo gỡ kịp thời.

Cùng đó, Phòng TN&MT huyện phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện kê khai ĐKĐĐ bằng nhiều hình thức như: triển khai ở các cuộc họp giải phóng mặt bằng, họp thôn, khu phố; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh... Từ năm 2023 đến nay, Phòng TN&MT huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức 130 cuộc tuyên truyền về ĐKĐĐ cho trên 11.500 lượt người dân.

Đồng thời, huyện tổ chức tập huấn về thực hiện ĐKĐĐ cho cán bộ, công chức phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn; tuyên truyền đến người dân về mục đích, ý nghĩa của việc kê khai ĐKĐĐ.

Ngoài ra, để thực hiện hiệu quả công tác kê khai ĐKĐĐ lần đầu, từ tháng 6/2023, huyện Chi Lăng thực hiện thí điểm hỗ trợ ĐKĐĐ tại cấp xã. Việc hỗ trợ ĐKĐĐ tại cấp xã được thực hiện vào 2 ngày cuối tuần, triển khai tại 7 xã của huyện; thời gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8/2023. Theo đó, Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện bố trí cán bộ trực tiếp xuống xã hỗ trợ thực hiện ĐKĐĐ cho người dân.

Ông Vy Văn Quyết, công chức địa chính, nông lâm xã Lâm Sơn cho biết: Qua rà soát, đến năm 2023 trên địa bàn xã còn 4.500 thửa đất chưa kê khai ĐKĐĐ lần đầu. Với số lượng lớn thửa đất của người dân chưa được kê khai đăng ký, tôi đã tham mưu UBND xã đề nghị UBND huyện bố trí cán bộ hỗ trợ. Theo đó, tháng 7/2023, xã được bố trí 8 cán bộ hỗ trợ thực hiện kê khai ĐKĐĐ đồng loạt cho người dân (trong 2 ngày, 29 và 30/7). Luỹ kế đến nay, toàn xã đăng ký được 2.531/4.500 thửa đất, đạt 56% tổng số thửa đất cần thực hiện.

Tương tự như xã Lâm Sơn, việc thực hiện kê khai ĐKĐĐ cho người dân tại các xã được huyện bố trí cán bộ hỗ trợ đều có chuyển biến tích cực. Kết quả, tính đến hết năm 2023, huyện Chi Lăng thực hiện kê khai ĐKĐĐ được 8.495 thửa đất, đạt 70,7% so với tổng số thửa đất cần thực hiện ĐKĐĐ, vượt 20,7% so với yêu cầu  UBND tỉnh giao, cao thứ 3 trong các huyện, thành phố.

Ông Hoàng Văn Tính, thôn Quán Hàng, xã Thượng Cường cho biết: Gia đình tôi có trên 4.000 m2 đất nông nghiệp chưa thực hiện kê khai ĐKĐĐ lần đầu. Khi được cán bộ xã tuyên truyền tôi nhận thức đầy đủ về mục đích ý nghĩa của việc lập hồ sơ đất đai nên đã chuẩn bị giấy tờ liên quan để thực hiện kê khai đăng ký theo quy định. Nhờ được cán bộ chuyên môn hỗ trợ nên việc xác định vị trí thửa đất, kê khai các thông tin dữ liệu trên cổng thông tin trực tuyến nhanh gọn, không mất nhiều thời gian.

Phát huy những kết quả đạt được, trong hơn 5  tháng đầu năm 2024, toàn huyện tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp và đã thực hiện ĐKĐĐ được 4.036 thửa đất. Luỹ kế đến ngày 6/6/2024, toàn huyện Chi Lăng đã thực hiện ĐKĐĐ lần đầu được 12.531 thửa đất, đạt 104,43%. Đây là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện ĐKĐĐ lần đầu vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao.


Nguồn:baolangson.vn Sao chép liên kết