Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản QĐ Về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu: Tư vấn xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi NN giao đất có thu tiền SDD cho Cty TNHH BĐS Trường Thịnh Phát để thực hiện DAKĐT mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng (đợt 1)
Số hiệu Số 29/QĐ-STNMT Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quyết định Người ký Ngô Viết Hải
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---