Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tên dự án Tham vấn Báo cáo đánh giá tác đội môi trường của dự án Bến xe huyện Đình Lập tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Loại Báo cáo
Chủ dự án Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đình Lập
Địa chỉ chủ dự án Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đình Lập
Địa điểm thực hiện Xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Đơn vị tư vấn Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Lạng Sơn
Trạng thái tư vấn ---
Hồ sơ tham vấn
Tên hồ sơ Loại Tải về
Báo cáo Đánh giá tác đội môi trường Báo cáo