Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề văn bản QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu: Tư vấn xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở tính tiền thuê đất hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương thuê đất để sử
Số hiệu 333/QĐ-STNM Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---